Un curs d’art grec

Un curs d’art grec mira de fer una presentació àmplia i rigorosa, alhora que clara i accessible, d’un dels episodis més llargs i fecunds de la història de l’art d’occident. Els grecs del primer mil·lenni abans de Crist van desenvolupar una arquitectura, unes arts plàstiques i, fins i tot, unes catego­ries estètiques que encara avui són de referència en el quefer artístic de mig món, si més no.
Els principals capítols d’aquesta apassionant història, així com el seu context i les baules que en garanteixen la continuïtat, són extensament explicats, amb el protagonisme evident d’un succés extraordinari: la creació i desenvolupament al segle V aC del que avui anomenem classicisme.

 

Jacobo Vidal Franquet
Un curs d’art grec
Col·lecció Mirades, 9

ISBN: 9788409412051
Compra el llibre en paper
Descarrega el llibre digital